DM Sulution ผู้พัฒนาโปรเจค Map Lab เครื่องมือช่วยสร้าง Web Mapping Application ด้วย UMN Mapserver (เป็น mapfile creation tools +web template) ได้ประกาศหยุดการพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

           Map Labได้ให้บริการแก่ผู้ใช้จำนวนมาก(ระดับหลายพัน) และมีการปรับปรุงซอฟท์แวร์คู่ไปกับ Umn Map Server ตลอดมา Map Lab เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับนักพัฒนาหลายๆคนที่ต้องการจะสร้าง Web Application เนื่องจากเป็น Opensource ที่พัฒนาด้วย PHPสามารถแกะโค้ดและหัดเรียนรู้ได้ สำหรับท่านที่ต้องการ GUI สำหรับ Config UMN MapServer หรือเครื่องมือช่วยเขียน Map file ท่านสามารถใช้ซอฟทแวร์ QGIS หรือ Map Store ทดแทนได้ครับ

Advertisements