วันนี้ผมนำโปรแกรมเสริมที่จะช่วยเปลี่ยน NASA WorldWind ให้กลายเป็นเกมส์ขับเครื่องบินน่าสนุก  NASA WorldWind เป็นโปรแกรม 3D GIS ที่สามารถแสดงข้อมูลสภาพภูมิประเทศและภาพถ่ายดาวเทียม โดยผู้ใช้สามารถดาวโหลดมาใช้ได้ฟรี ปัจจุบันได้มีการพัฒนาโมดูลจำลองการบิน(Fight Simulation) บนสภาพภูมิประเทศแบบสามมิติจริงด้วยภาษา JAVA โดยความร่วมมือจาก Sun Microsystems, NASA Ames and DiSTI ท่านที่สนใจสามารถไปดาวโหลด NASA WorldWind Fight Simulation ได้ที่

http://www.simulation.com/products/glstudio/content/JDJ/index.html

 

Advertisements