OpenDragon Project

    สืบเนื่องมาจากการได้ไปร่วมงาน ประชุมวิชาการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ในงานผมไปพบใบปลิวเล็กๆแผ่นหนึ่งที่เขียนแนะนำโปรแกรมฟรีแวร์ทางด้าน Geoinfomatic ที่น่าสนใจอีกตัวเลยนำแนะนำกัน

    ชุดซอฟท์แวร์ OpenDragon นี้มีพื้นฐานมาจากซอฟท์แวร์เพื่อการค้า Dragon/ips® ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Goldin-Rudahl Systems, Inc แต่ก็ให้บริการในรูปแบบฟรีสำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียนนี้ โดยในเมืองไทยมีภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของ มจธ. เป็นผู้ดำเนินการ จุดประสงค์เพิ่มเติมของโครงการนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงองค์ประกอบสำคัญและการนำภูมิศาสาตร์สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ของ มจธ. และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยการให้ความสำคัญนี้รวมไปถึง การปรับปรุงศักยภาพและงานวิจัยของนักศึกษาในด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ การดูแลความร่วมมือในการพัฒนากับภาควิชาอื่นใน มจธ. และองค์กรภายนอก อันได้แก่ องค์กรการศึกษา องค์กรรัฐ และ องค์กรเอกชน และการนำชื่อของ มจธ. ไปเป็นหนึ่งในสังคมของภูมิศาสตร์สารสนเทศ (อ้างอิงจาก http://open-dragon.org/website_th/open_object.html)

ความสามารถของ OpenDragon

· การแสดงผลภาพ

พิเคราะห์ ข้อมูลจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศแบบภาพสีจริง สีเทียม หรือสีระดับเทา สามารถเปรียบเทียบรูปภาพระหว่างหลายหน้าต่าง สามารถขยายดูภาพในรายละเอียดที่มากขึ้นหรือเพ่งพิเคราะห์ไปในส่วนพื้นที่ที่ซ่อนอยู่ แสดงคำอธิบายรูปภาพด้วยข้อความสากล (Unicode) และสีแสดงค่าอธิบายภาพ สามารถสร้างแผนสีสำหรับการจัดกลุ่มแสดงผล หรือ ความหนาแน่นการแบ่งภาพ
· การปรับเปลี่ยน

เปลี่ยนรูปแบบภาพดิจิตอลไปเป็นข้อมูลที่เน้นหนักหรือลดสิ่งรบกวนออกไป ใช้งานการปรับความแตกต่างของแสงสว่างในแบบเชิงเส้น หรือไม่เชิงเส้น คำนวณค่ามาตราฐานการรวมตัวเลขาคณิต (ผลรวม ผลต่าง และอัตราส่วน) ดำเนินการฟิลเตอร์ริ่ง ประเมินผลอัตราพืชพรรณ และจัดกลุ่มหลังการประมวลผล ใช้งานการกำบังเพื่อจำกัดพื้นที่ประมวลผลในการจำเพาะพื้นที่ศึกษาหรือบริเวณที่สนใจ เปลี่ยนช่วงความถี่รูปภาพเพื่อทำให้รูปภาพเป็นอิสระมากขึ้น
· การจัดประเภท

สามารถกำหนดแต่ละจุดในภาพดิจิตอลเพื่อประมาณประเภทของ พื้นผิวทั่วไป พื้นดินใช้งานหรือลักษณะผิวหน้าอื่นโดยใช้การจำแนกกลุ่มด้วยวิธีความคล้ายกันสูงสุด วิธีระยะห่างน้อยที่สุดจากค่ากลาง หรือ วิธี boxcar supervised ในทางกลับกัน สามารถกำหนดจุดบนภาพเพื่อจัดกลุ่มโดยอ้างจากโครงสร้างที่มีอยู่ในข้อมูล รูปภาพ (“การจัดแบ่งประเภทแบบ unsupervised”) สามารถเลือกตัวอย่างเพื่อนิยามแต่ละการจัดแบ่งประเภทแบบ supervised ทิศทาง หรือ โดยอ้างอิงไปที่ GIS หรือ กลุ่มข้อมูลราสเตอร์ช่วยเหลืออื่น สามารถแสดงและแก้ไขตัวอย่างฮิสโตแกรมและสถิติ สามารถบันทึกที่แบ่งประเภทไว้ หรือรูปภาพอื่นอ้างจากตัวอย่าง หรือหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อน สามารถประเมินผลความแม่นยำในการจัดประเภทโดยการสร้างการปะปนของข้อมูล
· การปรับยึดต้นร่าง

ระบุและประเมินค่าจุดควบคุม แก้ไขหรือทำรูปภาพให้ถูกต้องในทางเลขาคณิต ปรับยึดจุดเหล่านั้นลงในแผนที่ รูปภาพอื่น หรือระบบค่าพิกัดพื้นฐาน
· การวัดและการวิเคราะห์

การแสดงค่าร่วมกันของค่าข้อมูลและข้อมูล radiometric วัดค่าความยาว เส้นรอบวง และพี้นที่ แสดงแผนภูมิฮิสโตแกรม แผนสถิติแบบกำหนดจุด และสถิติรูปภาพ สร้างและวิเคราะห์รูปหลายเหลี่ยมทับซ้อน นำเข้า ส่งออก หรือราสเตอร์ไรซ์เอกสารข้อมูลเวคเตอร์ ดึงเอาข้อมูลผิดปกติในพื้นที่ย่อยเพื่อแยกข้อมูลที่ไม่เกี่ยวเนื่องกัน หรือเพื่อสร้างหน้ากากกำบัง
· สร้างโมเดล GIS

คำนวณความชันและทิศทางจากข้อมูลการยกระดับ นิยามความกว้างตายตัวของบัฟเฟอร์รอบรูปพรรณ์ที่สนใจ รวมข้อมูลรูปภาพและชั้นราสเตอร์ GIS ที่กำหนดโดยกฎทางตรรกะเพื่อผลิตข้อมูลใหม่และสนับสนุนการตัดสินใจ
· การติดต่อระหว่างแอฟฟลิเคชั่น

โหลดส่วนย่อยของเอกสารภาพ หรือบันทึกผลการประมวลผลในเอกสารรูปภาพใหม่ แลกเปลี่ยนผลลัพท์ของ OpenDragon กับการประมวลผลภาพอื่นและแพ็คเก็ตซอฟท์แวร์ GIS จับคำอธิบายภาพในรูปของเอกสารกราฟฟิคสำหรับใช้กับแพ็คเก็ตซอฟท์แวร์การจัดการการพิมพ์บนเดสก์ท้อป บันทึกรายงานในรูปของ HTML สำหรับส่งออกไปที่เว็บหรือเอกสารอื่น
· การสอนและการเรียนรู้

เข้าถึงคู่มือการใช้งานฉบับเต็มได้ในซอฟท์แวร์ OpenDragon เพื่อให้ได้รับคำอธิบายและรายละเอียดในการทำงานปัจจุบัน ของ OpenDragon สร้างสคริปต์เพื่อความฟ้งก์ชั่นการทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติและจัดเตรียมตัวอย่างสำหรับนักเรียน จัดเตรียมชุดข้อมูลใช้ร่วมกันสำหรับการสอนผ่านทางเครือข่ายเอกสารเซิร์ฟเวอร์
· OpenDragon พูดภาษาของคุณ

OpenDragon เป็นสากลอย่างเต็มตัว และสนับสนุนหลากหลายภาษาทั้ง อังกฤษ ไทย อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส โปตุเกส รัสเซีย และ เชค สำหรับเวอร์ชั่นภาษาเวียดนาม มองโกเลีย และจีน กำลังอยู่ในขึ้นตอนการพัฒนา (อ้างอิงจาก http://open-dragon.org/website_th/software_des.html)

ท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://open-dragon.org/website_th/index.html

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: