ช่วงนี้ดูเหมือนว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกบ่อยขี้น สังเกตได้จากข่าวแผนดินไหวทั้งในเมืองไทยและในต่างประเทศ โดยรุนแรงแตกต่างกันไป GIS ก็มีส่วนอย่างมากในการช่วยบริหารจัดการภัยภิบัติ(Disaster management) รวมถึงการเฝ้าระวังและการติดตามการเกิดภัยพิบัติ วันนี้ผมเอาตัวอย่างของการจัดการภัยพิบัติโลก สองระบบมาฝากกัน

อันแรก –> เป็นการแสดงผลการเกิดแผ่นดินไหวแบบรายสัปดาห์ โดยเราสามารถเข้าไปดูแผนที่การเกิดแผนดินไหว ได้แบบ online เข้าไปทดลองใช้ระบบได้ที่ http://earthquakes.tafoni.net/

อันที่สอง –> เป็นการติดตามการเกิด ภัยพิบัติทั่วโลกครับ โดยมีการวิเคราะห์และรายงานข่าว ข้อมูลความเสียหาย ในรูปแบบ GIS ด้วย เข้าไปทดลองใช้ระบบได้ที่

http://www.gdacs.org/map/googlemap.asp 

Advertisements