บริการให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับงานด้านธุรกิจและการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยครอบคลุมประเภทงาน

– ระบบภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (InterGIS or WebGIS)

–  ระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์กร (Enterprise GIS)

– ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ (Geo-Business Intelligent)

– ระบบภูมิสารสนเทศบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile GIS Platform)

– ระบบฐานข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Spatial Database System)

– ระบบติดตามและบริหารจัดการการขนส่ง (GPS Vehicle Tracking and Fleet management System)

ด้วยซอฟต์แวร์ GIS แบบ Open Source Platform บนมาตรฐานของ Open Geospatial Consortium (OGC)

สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

อีเมล: pk_a1977@hotmail.com,

*** โครงการแบบไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ, โครงการการกุศล และอื่นๆยินดีให้คำปรึกษาฟรีครับ